เกี่ยวกับยูนิเพสท์

       บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายภาคส่วนมากว่า 36 ปี ในการเข้าบริการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวน และบริการทำความสะอาด ครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล กับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น หมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สามารถให้บริการกำจัดแมลงที่เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้าได้ทุกประเภท 

       การบริการที่ดีและมีคุณภาพของยูนิเพสท์ เริ่มต้นจากความเข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่สะอาดและปราศจากสัตว์รบกวน เราจึงนำเสนองานบริการที่หลากหลายและครอบคลุม ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ตั้งแต่ บริการควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน บริการทำความสะอาด และบริการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เพื่อช่วยให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ดูแลรักษาบ้านและพื้นที่ทำงานของท่านให้ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและการยึดมั่นในคุณภาพงานบริการ ลูกค้าของยูนิเพสท์ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่าบ้านและที่ทำงานที่คุณรักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เสมือนเป็นบ้านของเรา