ทำไมต้องยูนิเพสท์

      บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนมายาวนานกว่า 36 ปี มีประสบการณ์ทั้งในเรื่องวิชาการ สารเคมี รวมถึงวิธีการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่ปลอดภัย เราจึงมั่นใจในคุณภาพงานบริการที่เราจะสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ ทั้งกับกลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร กลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชนและภาครัฐ ฯลฯ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สามารถปรับแต่งรูปแบบงานบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนให้เหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เพราะเราเข้าใจถึงธรรมชาติของแมลงและสัตว์รบกวนเหล่านี้ เราจึงสามารถค้นพบต้นตอของปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว ก่อนที่ปัญหาจะกระจายเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการกำจัดแมลงที่มีประสิทธิผล ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ก่อนที่แมลงและสัตว์รบกวนจะก่อความเสียหายให้กับอาคารและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล และยังอาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆที่จะตามมาได้ในภายหลัง

      นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 36 ปีแล้ว บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ยังดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานกำจัดแมลงเป็นประจำ มีการบันทึกข้อมูล รวมทั้งทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

       สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ยังคงยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยและมุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ลูกค้าทุกท่านจึงวางใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากบริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด อย่างแน่นอน