img-rat.png (1.28 MB)

หนู

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ขยายพันธุ์ได้เร็วเกือบตลอดปี มีฟันแทะ 2 คู่ คือ ที่กรามบน 1 คู่ และกรามล่าง 1 คู่ ส่วนเคลือบฟันด้านหน้ามีความแข็งแรงมาก จึงทำให้ฟันแทะมีลักษณะเป็นคมสิ่ว และฟันของหนูจะงอกได้ยาวปีละ 5 นิ้ว ฟันที่ยาวขึ้นมากทำให้กินอาหารไม่ได้ จึงมีนิสัยชอบกัดแทะ หนูสายตาสั้น และมองเห็นภาพเป็นสีขาวดำ สามารถส่งเสียงและฟังเสียง ที่มีความถี่สูงถึง 45 กิโลเฮิร์ท

ปกติหนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน แต่บางครั้งหากขาดแคลนอาหาร หรือมีประชากรหนูจำนวนมาก อาจทำให้ต้องออกหากินในเวลากลางวัน มีจมูกรับกลิ่นดีเยี่ยมสามารถค้นหาอาหารที่อยู่ไกลๆ มีลิ้นรับรสอาหารที่ไวมาก สามารถตรวจสิ่งแปลกปลอมในอาหารได้ง่าย

 

ยูนิเพสท์ ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และบริการทำความสะอาด

พันธมิตรของทุกธุรกิจ องค์กร และบ้านพักอาศัย


เนื่องจากปัญหาเรื่องสัตว์รบกวนในแต่ละสถานที่ หรือแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เข้าใจในบริบทของปัญหา ดำเนินการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งยูนิเพสท์มีความพร้อมทั้งในองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงมาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนให้กับองค์กรได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม สปา ฯลฯ

สำหรับบริการทำความสะอาด ยูนิเพสท์ก็เชี่ยวชาญไม่แพ้กัน ทุกงานพื้นผิวหรือแม้แต่งานเช็ดกระจกสูง ทีมงานทำความสะอาดของยูนิเพสท์พร้อมขจัดทุกคราบสิ่งสกปรกให้ท่านได้ แถมยูนิเพสท์ยังเสริมความแกร่งของมาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐาน "ISO 9001:2015" ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ยูนิเพสท์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ตะกร้าเขียว" ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษ  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ที่ยูนิเพสท์เราใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก รวมถึงงานบริการยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด 

@unipest

Unipest Thailand