แมลงบิน

แมลงบินมีโครงร่างเล็ก ทำให้สามารถหลบซ่อนตัวจากภัยธรรมชาติได้ง่าย รวมทั้งมีความต้องการพื้นที่และอาหารน้อยลงเพื่อการดำรงชีพ มีปีกซึ่งทำให้แมลงสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทางที่ไกลๆ เพื่อการหาอาหาร, สืบพันธุ์, และทำให้แมลงสามารถบินหลบหนีศัตรู มี 6 ขา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการจับเหยื่อ หรือหลบหนีศัตรูได้อย่างรวดเร็ว มีปากหลายรูปแบบ ทำให้แมลงสามารถกินอาหารได้หลายรูปแบบ แมลงมีความหลากหลายของรูปแบบการสืบพันธุ์ ทำให้แมลงสามารถสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เกิดจากขบวนการสร้าง cell สืบพันธุ์ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เพื่อค้นหาเลือกคู่ผสมพันธุ์ มีความสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในร่างกายได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะแมลงบางชนิดที่ดำรงชีพบนอาหารที่แห้งมาก โดยแมลงเหล่านี้สามารถสกัดน้ำได้จากอากาศ หรือสามารถย่อยสลายแป้งให้กลายเป็นน้ำกับพลังงาน ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงชีพของแมลง

 closeup-shot-fly-green-leaf-with-blurred-background.jpg (107 KB)

 

ประเภทแมลงบินที่พบบ่อย

วิธีควบคุมและกำจัดแมลงบิน

ยูนิเพสท์ ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และบริการทำความสะอาด

พันธมิตรของทุกธุรกิจ องค์กร และบ้านพักอาศัย


เนื่องจากปัญหาเรื่องสัตว์รบกวนในแต่ละสถานที่ หรือแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เข้าใจในบริบทของปัญหา ดำเนินการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งยูนิเพสท์มีความพร้อมทั้งในองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงมาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนให้กับองค์กรได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม สปา ฯลฯ

สำหรับบริการทำความสะอาด ยูนิเพสท์ก็เชี่ยวชาญไม่แพ้กัน ทุกงานพื้นผิวหรือแม้แต่งานเช็ดกระจกสูง ทีมงานทำความสะอาดของยูนิเพสท์พร้อมขจัดทุกคราบสิ่งสกปรกให้ท่านได้ แถมยูนิเพสท์ยังเสริมความแกร่งของมาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐาน "ISO 9001:2015" ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ยูนิเพสท์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ตะกร้าเขียว" ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษ  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ที่ยูนิเพสท์เราใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก รวมถึงงานบริการยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด 

@unipest

Unipest Thailand