ด้วง/มอด

ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil / Sitophilus oryzae)

 • ชื่ออื่นๆ : มอดข้าวสาร
 • ขนาดลำตัว : 2 – 3 มิลลิเมตร
 • ความสำคัญ : เป็นแมลงศัตรูธัญพืชหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวเปลือก ข้าวสาลี  ถ้ามีการทำลายสูง เมล็ดจะเหลือแต่เปลือก
 • ลักษณะ : ตัวสีน้ำตาลดำ, ส่วนหัวยื่นออกมาเป็นงวง, เจาะรูที่เมล็ดพืชแล้ววางไข่รูละ 1 ฟอง, ตัวเมียวางไข่ 300-400ฟอง
 • การแพร่กระจาย : พบได้ทั่วโลก ชอบอากาศร้อนและอบอุ่น ระบาดมากแถบเอเชียและแอฟริกา
 • พืชอาหาร : เมล็ดธัญพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวโอ๊ด เดือย ฯลฯ แต่ไม่ทำลายแป้งเพราะตัวหนอนไม่สามารถเจริญในแป้งได้

 

ด้วงหนวดยาว (Long-horn Beetle) 

 • เป็นแมลงปีกแข็ง มีหนวดยาวเท่ากับลำตัว หรือยาวกว่าลำตัวก็มี
 • เข้าทำลายไม้ได้ทุกระยะ บางชนิดทำลายในขณะเป็นไม้ยืนต้น บางชนิดทำลายหลังตัดฟันแล้ว บางชนิดเข้าทำลายขณะแปรรูป
 • การทำลายคล้ายพวก Power-post Beetle คือ มีผงคล้ายแป้ง แต่จะมีบางส่วนอัดกันแน่นเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ
 • บางชนิดมีวงจรชีวิตนานถึง 10 หรือ 15 ปี

 

มอดข้าวเปลือก (Rhyzopertha dominica)

 • ชื่ออื่นๆ : มอดหัวป้อม, มอดหัวไม้ขีด
 • ขนาดลำตัว : 2 – 3 มิลลิเมตร
 • ความสำคัญ : เป็นแมลงศัตรูข้าวเปลือก เจาะทำลายภายในเมล็ดพืช รวมทั้งเปลือกเมล็ด ระยะหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งแมลงชนิดอื่นเข้าทำลายได้ยาก
 • ลักษณะ : ทรงกระบอก, สีน้ำตาลเข้มปนแดง, ปีกคู่หน้ามีหลุม, วางไข่ตามรอยแตกเมล็ด 300-500 ฟอง
 • การแพร่กระจาย : พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ปลูกข้าว
 • พืชอาหาร : ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด  มันสำปะหลังแห้ง ไม้แห้ง

 

มอดขี้ขุย (Power-Post Beetle)

 • ทำลายไม้รุนแรงมากจนเนื้อไม้ภายในเป็นผงคล้ายแป้ง
 • เหลือเฉพาะผิวไม้ด้านนอกเป็นผนังบางๆ
 • มีรูทางออกกระจายทั่วไป
 • รูขนาด 1/32 ถึง 1/3 นิ้ว
 • ตัวแก่วางไข่ตามรอยแตกของไม้
 • เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน หรือตัวหนอน ก็จะเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ภายใน ส่วนที่เป็นกระพี้ และลอกคราบภายในหลายครั้งจนโตเต็มที่ จึงเข้าสู่ดักแด้
 • เมื่อดักแด้ลอกคราบเป็นตัวแก่แล้วจะเจาะเนื้อไม้ออกมาภายนอก

 weevil-566455_640.jpg (74 KB)

 

 

 

วิธีควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ

ยูนิเพสท์ ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และบริการทำความสะอาด

พันธมิตรของทุกธุรกิจ องค์กร และบ้านพักอาศัย


เนื่องจากปัญหาเรื่องสัตว์รบกวนในแต่ละสถานที่ หรือแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เข้าใจในบริบทของปัญหา ดำเนินการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งยูนิเพสท์มีความพร้อมทั้งในองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงมาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนให้กับองค์กรได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม สปา ฯลฯ

สำหรับบริการทำความสะอาด ยูนิเพสท์ก็เชี่ยวชาญไม่แพ้กัน ทุกงานพื้นผิวหรือแม้แต่งานเช็ดกระจกสูง ทีมงานทำความสะอาดของยูนิเพสท์พร้อมขจัดทุกคราบสิ่งสกปรกให้ท่านได้ แถมยูนิเพสท์ยังเสริมความแกร่งของมาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐาน "ISO 9001:2015" ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ยูนิเพสท์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ตะกร้าเขียว" ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษ  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ที่ยูนิเพสท์เราใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก รวมถึงงานบริการยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด 

@unipest

Unipest Thailand