บริการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส

เมื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัสยังมีความจำเป็น เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบลง อีกทั้งยังมีการแพร่พันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆในสถานที่สาธารณะ ยูนิเพสท์จึงให้ความสำคัญและมีความระมัดระวังอย่างมากกับการบริการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส  เพราะนี่เป็นขั้นตอนสำคัญ ที่มีส่วนช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสได้อีกทางหนึ่ง (นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือให้สะอาด) และเพราะเราเชื่อในมาตรการป้องกันไว้ก่อน ย่อมดีเสมอ วางใจให้ยูนิเพสท์ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ธุรกิจของคุณ ปรึกษาและวางแผนป้องกันไวรัสกับเราได้แล้ววันนี้ทั้ง 6 สาขา ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ, นนทบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, หรือพิษณุโลก 

 พ่นฆ่าเชื้อเฟรชมิลช์อ่างแก้ว_๒๑๐๔๑๖_1.jpg (55 KB)

 

ยูนิเพสท์ ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และบริการทำความสะอาด

พันธมิตรของทุกธุรกิจ องค์กร และบ้านพักอาศัย


เนื่องจากปัญหาเรื่องสัตว์รบกวนในแต่ละสถานที่ หรือแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เข้าใจในบริบทของปัญหา ดำเนินการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งยูนิเพสท์มีความพร้อมทั้งในองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงมาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนให้กับองค์กรได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม สปา ฯลฯ

สำหรับบริการทำความสะอาด ยูนิเพสท์ก็เชี่ยวชาญไม่แพ้กัน ทุกงานพื้นผิวหรือแม้แต่งานเช็ดกระจกสูง ทีมงานทำความสะอาดของยูนิเพสท์พร้อมขจัดทุกคราบสิ่งสกปรกให้ท่านได้ แถมยูนิเพสท์ยังเสริมความแกร่งของมาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐาน "ISO 9001:2015" ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ยูนิเพสท์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ตะกร้าเขียว" ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษ  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ที่ยูนิเพสท์เราใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก รวมถึงงานบริการยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด 

@unipest

Unipest Thailand