ผลิตภัณฑ์ของเรา
product

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

   icn-check.png (3 KB)

มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์

ยูนิเพสท์เลือกสรรสารเคมีที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) และกรมวิชาการเกษตร

    icn-check.png (3 KB)

มาตรฐานด้านวิชาการ

ควบคุมด้านวิชาการทุกขั้นตอน ด้วยทีมนักวิชาการ (นักกีฏวิทยา) ที่จบทางด้านเกษตรศาสตร์มีความรู้ทางด้านแมลงโดยตรง

 

icn-check.png (3 KB)  มาตรฐานด้านผู้ปฏิบัติการ

             พนักงานของยูนิเพสท์ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น จากสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA) อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ