ผลิตภัณฑ์ของเรา
product

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

 

icn-check.png (3 KB)  มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์

        ยูนิเพสท์เลือกสรรสารเคมีที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) และกรมวิชาการเกษตร

 

icn-check.png (3 KB)  มาตรฐานด้านวิชาการ

        ควบคุมด้านวิชาการทุกขั้นตอน ด้วยทีมนักวิชาการ (นักกีฏวิทยา) ที่จบทางด้านเกษตรศาสตร์มีความรู้ทางด้านแมลงโดยตรง

 

icn-check.png (3 KB) มาตรฐานด้านผู้ปฏิบัติการ

       พนักงานของยูนิเพสท์ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นจากสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA) อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ