บ้านอยู่อาศัย

94.jpg (377 KB)

บริการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวน

ปัญหาของสัตว์รบกวนในแต่ละพื้นที่มีความหนัก-เบา และมีข้อจำกัดแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของโครงสร้างอาคารและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ การเข้าจัดการปัญหาจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและวิธีที่ถูกต้องจึงจะบรรเทาปัญหาลงได้ ด้วยความเชี่ยวชาญในการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนมา มากกว่า 35 ปี และเราจึงคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายตกค้าง ที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในการควบคุมสัตว์รบกวน เพราะเราเข้าใจว่าความปลอดภัยต้องมีความสำคัญเป็น อันดับ 1 จึงมั่นใจได้เลยว่าการบริการของยูนิเพสท์ปลอดภัย มีมาตรฐานงานบริการอย่างแน่นอน

 

ฆ่าเชื้อ OKMD.jpg (165 KB)

บริการกำจัดเชื้อโรคและไวรัส

เมื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสิ่งแวดล้อมยังมีความจำเป็น เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆในสถานที่สาธารณะ ยูนิเพสท์จึงให้ความสำคัญและมีความระมัดระวังอย่างมากในการ เข้าให้บริการ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ถึง99.9% บนพื้นผิว ได้แก่ แบคทีเรียอย่าง E.coli และ Salmonella อีกทั้งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด สายพันธุ์ 2009 (H1N1), ไข้หวัดนก (H5N1), โรคซาส์, รวมถึงไวรัสโคโรน่า

 

39.jpg (183 KB)

บริการทำความสะอาด

เรื่องความสะอาดต้องยกให้เรา ยูนิเพสท์มีประสบการณ์ในการให้บริการทำความสะอาดให้กับทั้งอาคาร สำนักงานสนามบิน ฯลฯ มาอย่างยาวนาน โดยเรามีรูปแบบงานบริการทั้งแบบสัญญาจ้าง และ การจ้างเป็นแบบรายครั้ง ซึ่งงานบริการทำความสะอาดของยูนิเพสท์ยังครอบคลุมไปถึงการบริการเช็ดกระจก และ ทำสวน