LINE_ALBUM_กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่_๒๓๑๑๑๓_80.jpg (415 KB)

 

บริการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวน

สัตว์รบกวนเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก แม้กระทั่งสถานประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับอาหารและไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฯลฯ ต่างก็ต้องประสบปัญหาการรุกรานจากแมลงและสัตว์รบกวนอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยอาจแตกต่างไปตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ ลักษณะการใช้พื้นที่นั้นๆ รวมถึงการรักษาความสะอาดที่แตกต่างกัน การเข้าควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญจึงมีความจำเป็น เพราะหมายถึงการบรรเทาความเสียหายให้เกิดได้น้อยที่สุด และเข้าจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 

 

5.jpg (160 KB)

 

 

บริการกำจัดเชื้อโรคและไวรัส

เมื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสิ่งแวดล้อมยังมีความจำเป็น เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆในสถานที่สาธารณะ ยูนิเพสท์จึงให้ความสำคัญและมีความระมัดระวังอย่างมากในการ เข้าให้บริการ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ถึง99.9% บนพื้นผิว ได้แก่ แบคทีเรียอย่าง E.coli และ Salmonella อีกทั้งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด สายพันธุ์ 2009 (H1N1), ไข้หวัดนก (H5N1), โรคซาส์, รวมถึงไวรัสโคโรน่า

 

 

8.png (1.92 MB)

 

 

บริการทำความสะอาด

เรื่องความสะอาดต้องยกให้เรา ยูนิเพสท์มีประสบการณ์อย่างหลากหลายในการให้บริการทำความสะอาด ไม่ว่าจะอาคารสำนักงาน สนามบิน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ ต่างเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคย เราจึงเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดทุกงานพื้นผิว หรือแม้แต่งานเช็ดกระจกสูง และแน่นอนว่างานบริการทำความสะอาด ต้องอาศัยบุคลากรที่เข้าใจในรูปแบบของงาน ทีมงานทำความสะอาดของยูนิเพสท์จึงได้รับการฝึกอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและหมั่นปรับปรุงรักษามาตรฐานงานทำความสะอาดให้คงไว้

นอกจากนี้ยูนิเพสท์ยังเสริมแกร่งการดำเนินงานด้วยมาตรฐาน "ISO 9001:2015" ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารงานภายใต้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อควบคุมงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ยูนิเพสท์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ตะกร้าเขียว" ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษ  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ที่ยูนิเพสท์เราใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก รวมถึงงานบริการยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด โดยเรามีรูปแบบงานบริการทั้งแบบสัญญาจ้าง และ การจ้างเป็นแบบรายครั้ง ครอบคลุมบริการทำความสะอาดทั่วไป เช็ดกระจก ดูดฝุ่นพรม ผ้าม่าน และ ทำสวน ทั้งภายนอกและภายในอาคาร